Bygget -- Eigedomsselskapet -- Bildesamling -- Utviklinga av SMS -- Fellesrom

Den opprinnelige bygningen er fra 1950 bygget i en umiskjennelig funksjonalistisk stil. Bygningen er i mur. Byggherre var Mads Standal. Bygget var i sin tid det største og flotteste forretningslokalet i Florø.  Pga uforutsette problemer med å nå fast underlag ble bygget svært dyrt. Firdaveien 1 A/S kjøpte eiendommen av Solberg i 1999 etter at kontrakt var inngått i 1998. Bygget har en svært sentral beliggenhet i Florø. Bygget er to etasjers med full kjeller. Det består av to "vinger" hvor den nordre består av en verkstedshall som måtte rives for å bringe etasjene i nivå. Arealet mellom vingene bygges inn og det føres opp en ekstra etasje. Det er lagt sterk vekt på å ivareta den funksjonalistiske stilen og spesielt de funksjonalistiske særmerker som pumpetaket hvor det en gang var bensinstasjon. Her vil inngangspartiet befinne seg.