Kinn kommune

Fysio- og ergoterapiavdelinga og Frisklivssentralen

Fysio- og ergoterapitenesta bistår menneske i alle aldrar med ulike utfordringar, både fysiske og kognitive. Vi har fokus på meistring av kvardagsaktivitet og deltaking.

Ergoterapi:

 • Kartlegging av brukar si aktivitetsutføring i kvardagsaktivitetar
 • Trening i utføring av kvardagsaktivitetar
 • Tilrettelegging av bustad og omgjevnader
 • Rådgjeving i offentlege byggesaker

Fysioterapi:

 • Kartlegging av fysisk funksjon
 • Behandling/trening – individuelt og i gruppe
 • Tilrettelegging for bevegelse

Tekniske hjelpemiddel:

 • Hovudkontaktperson for tekniske hjelpemiddel i Flora er sekretær i Fysio- og ergoterapiavdelinga
 • Kommunalt hjelpemiddellager
 • Vaktmeisteroppgåver
  • Utlevering og tilbakelevering
  • Enkle reperasjonar

Frisklivssentralen:

 • Fokus på endring i helseåtferd
 • 3 mnd reseptperiode
 • Helsesamtale 1 og 2 (før og etter reseptperioden)
 • Tilpassa fysisk aktivitet, individuelt og/eller i grupper

Lærings- og meistringstilbod:

 • Bra mat for betre helse – kurs
 • Røyk og snuskutt – kurs
 • KID – Kurs i depresjonsmeistring
 • Kvardagsmeistring
 • Styrke- og balansegruppe
 • Demens/pårørandeskule
 • KOLS-skule
 • Smerterehabilitering

Her finn du oss

Fysio- og ergoterapiavdelinga og Frisklivssentralen har kontor i 3.etasje
Inngang øst

Fysio- og ergoterapiavdelinga og Frisklivssentralen

Besøksadresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 957 10 060
Opningstider: 08:00-15:30
Nettside: https://kinn.kommune.no/tenester/helse-og-velferd/helse/fysio-og-ergoterapi-og-hjelpemiddel/