Øyelegeklinikken Naboulsi

På klinikken jobbar to augespesialistar, Florentina og Rachid Naboulsi. Klinikken tilbyr generelle augespesialisttenester og har fylkeskommunal driftsheimel.

For å få time må du ha tilvising frå lege, optikar eller frå helsestasjon for alle nye tilstandar. Ta kontakt med sekretær, Trine Vik på klinikken for å tinge time.

Det er kort ventetid for vurdering.

Velkommen til øyelegeklinikken Naboulsi!

Her finn du oss

Øyelegeklinikken Naboulsi har kontor i 2.etasje
Inngang øst

Øyelegeklinikken Naboulsi

Telefon: 905 22 003
Telefontid: Kvardagar kl. 09:00-15:00
Epost: florentina@naboulsi.nhn.no
Opningstid: Måndag- fredag kl. 08:00-15:30