Korona: Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon må du ikke møte opp ved noen av virksomhetene ved SMS

Henvend deg på telefon eller annen elektronisk kanal (om mulig) til den du skal snakke med. De enkelte virksomheter vil gi mer spesifikk informasjon om kontaktmuligheter der det er mulig.

Pasienter som har luftveisinfeksjon og trenger helsehjelp for infeksjonen eller noe annet vil få det, men legevakt eller fastlege vil bestemme hvordan det løses.

Til dere som ikke har infeksjon og har avtale. Husk håndhygiene. Tilbring kortest mulig tid i lokalene. Hold avstand til andre i ventesoner og andre steder.

Vi må hjelpe hverandre til en tryggest mulig kontakt.

Her finn du oss!

Sunnfjord Medisinske Senter
Hans Blomgate 39,
6900 FLORØ