Me jobbar med store delar av næringslivet og det offentlege for å skape glade, motiverte og lønnsame medarbeidarar. I Bedriftshelse 1 har me satt saman ei tverrfagleg gruppe med ulike typar spesialkompetanse for å jobbe med dette.

Hovedoppgåvene til Bedriftshelse1:

 • Hjelpe bedrifter til å få meir fornøgde og produktive medarbeidara
 • Bistå bedrifter med systematisk HMS arbeid
 • Kartlegge fysiske arbeidsmiljøfaktorar
 • Kartlegge arbeidshelse
 • Ergonomi, kartlegge, risikovurdere, undervise
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sjukefråvær/nærværsarbeid
 • Kurs – blant andre
  • Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timerskurs)
  • Førstehjelp og hjartestartarkurs
  • AKAN- Grunnkurs
  • Arbeidsrett
  • Sertifisering i varmt arbeid
  • Støy- og vibrasjonsopplæring

Les meir på nettsida til Bedrifthelse1

Her finn du oss

Bedriftshelse1 har kontor i 3.etasje
Inngang øst

Bedriftshelse1

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 474 84 780
Nettside: http://www.bedriftshelse1.no/