Norges Blindeforbund Sogn og Fjordane er ein del av ein landsdekkandende frivilleg organisasjon med klår interessepolitisk forankring.
Organisasjonen arbeider aktivt for blinde og svaksynte sine rettar.Organisasjonen har fylkeslag og daglege leiarar på alle landets fylkeskontor. Sentraladministrasjonen er samla i Oslo.

Som einaste brukarorganisasjon i bygget, held Norges Blindeforbund Sogn og Fjordane til i 3. etasje i «nyebygget» ved SMS.

  • 10 400 medlemmar i Norge, 160 medlemmar i Sogn og Fjordane.
  • Driv og tilbyr synsrehabilitering frå 3 syn- og mestringssenter.
  • Solvik (ASKØY)
  • Evenes (HARSTAD/NARVIK)
  • Hurdal (AKERSHUS)
  • Synsrehabilitering er gratis, og dekka gjennom NAV/Helfo.
  • Vi er ein sosial møteplass og tilbyr aktivitetar tilrettelagt for dei med nedsett syn
  • Vi driv utadretta informasjonsarbeid.
  • Vi driv lobbyverksemd og interessepolitisk påverkning både lokalt og opp mot sentrale styresmakter.
  • Medlemsskap i organisasjonen kostar 350 kroner i året.
  • Organisasjonen driv eit stort internasjonalt bistandsarbeid i u-land, med det mål å vere med på å bidra til utrydding av all unødig blindheit i verda.
  • Driv førarhundarbeid, avl, utdanning av hundar, trening og kursverksemd

VISSTE DU FORRESTEN AT:

 • 180 000 mennesker i Norge har så nedsett syn at dei vert rekna som synshemma.
 • Restsyn lågare enn 33% utløyser rettar gjennom lov om folketrygd. Synshjelpemidlar, synsrehabilitering mm.

Ved kontoret jobbar dagleg leiar Martin Malkenes.

Les meir på Blindeforbundet si nettside

Her finn du oss

Blindeforbundet har kontor i 3.etasje
Inngang nord

Blindeforbundet

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.:  578 32 424  476 67 267
Epost: sogn.og.fjordane@blindeforbundet.no
Opningstider: mandag til fredag 08:00 – 15:30
Nettside:  https://www.blindeforbundet.no/