Florø Kiropraktorsenter er ein klinikk som tilbyr behandling for muskel- og skjelettplager i heile bevegelsesapparatet.

Kiropraktoren undersøker, diagnostiserer og behandlar muskel- og skjelettplager.

Kiropraktoren har ei 6-årig utdanning som består av ei 5-årig mastergrad i tillegg til eit år turnus.

Kiropraktoren kan sjukmelde i inntil 12 veker, samt henvise til billeddiagnostikk som MR og røntgen. Dei kan og henvise til spesialistundersøkelse som ortoped, nevrolog og revmatolog.

Kiropraktoren har ei heilskapleg tilnærming til kropp og helse. I tillegg til behandling, kan dei rådgje på trening og kosthold.

Kiropraktor Maria Torheim Bjelkarøy opna klinikken hausten 2012. Ho har sida jobba tett for å fremme samhandling på Sunnfjord Medisinske Senter og da spesielt mellom fastlege, kiropraktor og fysioterapeuter. I si rolle for å fremje samahandling mellom helseprofesjonane var Maria leiar i Fagrådet på SMS fra 2013 til 2017. Ho har og delteke i fleire prosjektgrupper og arbeidsgrupper. Maria er for tida i permisjon frå klinikken.

Kiropraktorane Preben Hagen og Mena Soboljew er ansvarlege kiropraktorar ved Florø Kiropraktorsenter. Dei held fram det viktige arbeidet med samhandling mellom kiropraktor og anna helseprofesjon og då særskild fastlege og legevakt på Sunnfjord Medisinske Senter.

Med seg har dei helsesekretær Leni-Renate Pedersen som du møte på telefon og i resepsjonen vår.

Velkommen til oss!

Les meir på nettsida til Florø Kiropraktorsenter

Kiropraktoren tilbyr eit oppfølgingsprogram for pasientar med prolaps og/eller langvarige korsryggsplager. For meir info klikk på linken nedanfor:

Standardisert Prolapsforlop Helsepersonell (1)

Standardisert Prolapsforlop Pasient

Her finn du oss

Florø Kiropraktorsenter har kontor i 3.etasje
Inngang nord

Florø Kiropraktorsenter

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 401 65 801
Epost: assistent@florokiropraktorsenter.no
Opningstider: 08:00-15:30
Nettside: http://www.florokiropraktorsenter.no/