Kinn kommune

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog behandlar etter tilvising frå fastlege lettare og moderate psykiske lidingar. Ved behov kan kommunepsykolog vidaresende til psykiatrisk poliklinikk og evt. BUP.

Behandlar aldersgruppe f.o.m. 16 år.

Her finn du oss

Kommunepsykologoen har kontor i 2.etasje
Inngang øst

Kommunepsykolog

Besøksdresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 957 10 075
Epost: irina.maximova@kinn.kommune.no
Opningstider: 08:00-15:30