Legegruppa SMS AS

Her jobbar det fleire yrkesgrupper:

Legar, helsesekretærar, bioingeniør, sjukepleiar og andre medarbeidarar

Hovedoppgåvene vi jobbar med er:

 • Førebygge og behandle sjukdom hos menneske
 • Hjelpe dei som har skada seg
 • Ta blodprøver
 • Analysere urinprøver
 • Behandle sår
 • Svare på telefonar
 • Gi medisinske råd
 • Gi timeavtalar
 • Henvise til spesialisthelsetenesta og andre samarbeidsparter innan helse- og sosial

Les meir på legegruppa si nettside

Her finn du oss

Legegruppa har kontor i 2.etasje
Inngang øst

Legegruppa SMS AS

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 577 58 000
Hastenr.: 577 45 113
Tlf. legevakt: 116 117
Epost: legegruppa.sms@legegruppa-sms.nhn.no
Opningstider: mandag – fredag 08:00- 15:30.  Legevakt tilgjengeleg etter avtale heile døgnet.
Nettside: http://legegruppa-sms.no/

Døgnbemanna legevaktnummer

Logo Legevaktnummer.jpg
Døgnbemanna legevaktnummer som kan nyttast i tillegg til 116 117 er 57832300.

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida måndag – fredag kl. 08:00 – 15:30 på tlf. 57758000, eller om det hastar på Legegruppa sitt akuttnr. 57745113
 • Legevakt 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente
 • 113 når det er akutt og står om liv