Sunnfjord Rehabilitering a.s.

Logopedisk behandling ved Jarle Nyttingnes

Sunnfjord Rehabilitering Jarle Nyttingnes har sidan 1995 drive rehabilitering av hjerneprosessar som blir borte eller vert avkorta grunna hjerneslag, sjukdom eller ulukker.

I tillegg tilbyr ein hjelp mot muskulære problem som kan oppstå i taleapparatet og med stemma.

Døme på problemstillingar ein arbeider med:

Minneproblem, språkvanske, merksemd-dysfunksjon, taleapraksi, neglekt, agnosi, dysartri, løpsk tale, stemmevanskar og andedrettsproblem.

Utdanninga mi som er grunnlag for å kunne drive med logopedisk behandling:

Relevant utdanning:

  1. Pedagogisk Høgskule. Høgskulen i Volda
  2. Spesialpedagogikk. Høgskulen i Sogn og Fjordane
  3. Fonetikk og lingvistikk. Universitetet i Bergen
  4. Logopedutdanning. Universitetet i Oslo
  5. Cand. Sanitatis, med hjerneplastisitet som spesialområde. Uni i Bergen

Mindre relevant utdanning: Biologi grunnfag, og Avansert hypnoterapi.

Sunnfjord Rehabilitering kan tilby logopedisk behandling på norsk, spansk, italiensk, engelsk.

Her finn du oss

Sunnfjord Rehabilitering har kontor i 3.etasje
Inngang nord

Sunnfjord Rehabilitering

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 905 04 142
Epost: jarle.nyttingnes@online.no
Opningstider: 08:30-15:30 (unntatt torsdagar)