Spesialistpoliklinikken

Spesialistpoliklinikken har ein sjukepleiar 1–2 dagar i veka og kardiolog som kjem frå Førde Sentralsjukehus kvar 3 veke (tysdagar).

  • Infusjonspoliklinikk kvar onsdag
  • Sykkelbelastingstest
  • Ultralyd av hjarte
  • Kardiologisk rådgjeving og felles konsultasjonar med fastlegar

Les meir på Helse Førde si nettside

Her finn du oss

Spesialistpoliklikken held til i 2.etasje
Inngang nord

Spesialistpoliklinikken

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.:  577 51 000
Epost: post@helse-forde.no
Opningstider: mandag-fredag 08:00-15:30
Nettside: https://helse-forde.no/steder/floro-sms-senteret