Nav Florø

NAV Flora har 24 tilsette fordelt på to avdelingar – Brukarsenter og Oppfølgingsavdeling. Vi har både kommunalt og statleg tilsette i kontoret.

Brukarsenter (1.etg.)

 • Inneheld Mottak, jobbsenter, møterom m.m.
 • Alle brukarar av NAV Flora blir tatt imot her – både «drop-in» og timeavtaler, møter m.m. Om lag 40 besøkande i snitt kvar dag (vi har kølappsystem) – i tillegg kjem brukarar som har timeavtaler og møter.
 • Fokus på sjølvhjelpsløysingar – brukarar av NAV skal visast til nav.no og NAV Kontaktsenter 55 55 33 33 for informasjon og elektronisk innsending av søknadsskjema m.m.
 • Hovudsakleg korttidsoppfølging av brukarar.
 • Arbeidssøkjarar, søknader om sosialstønad, marknadsarbeid m.m.
 • 12 tilsette

Oppfølgingsavdelingsavdeling (4.etg.)

 • Hovudsakleg langtidsoppfølging av brukarar med mål om arbeid
 • Ulike brukargrupper som for eksempel
 • Ungdom
 • Innvandrarar
 • Rus
 • Oppfølging av sjukmeldte
 • 12 tilsette

Les meir på NAV si nettside

Her finn du oss

Nav Flora har kontor i 1.etasje
Inngang sør

Nav Florø

Besøksadresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 55 55 33 33
Epost: Nav.flora@nav.no
Opningstider: 10:00-14:00
Nettside: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-oss_2/kontorer/nav-kinn