Psykiatrisk poliklinikk

På denne avdelinga arbeider:

  • Psykiater
  • Psykolog
  • Klinisk sosionom
  • Klinisk vernepleiar
  • Psykiatrisk sjukepleiar

Alle har ei form av psykoterapiutdanning.

Vi driv med:

  • Behandling av psykisk lidingar
  • Ruslidingar

For å få behandling her må ein ha tilvising frå fastlege.

Vi samarbeider med andre som til dømes:

Fastlege, NAV, barnevern, Origod, helsestasjon, ettervern, tiltakstenesta med fleire.

Vi tilbyr også:

  • Rettleiing
  • Undervisning

Les meir på Helse Førde si nettside

Her finn du oss

Psykiatrisk poliklinikk har kontor i 3.etasje
Inngang nord

Psykiatrisk poliklinikk

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 577 51 122
Epost: post@helse-forde.no
Opningstider: mandag – fredag 08:00-15:30
Nettside: https://helse-forde.no/steder/floro-sms-senteret