Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling i Helse Førde si eining i Florø, ligg i 2. etasje i SMS sitt nybygg, og har inngang frå nord (ned gjennom undergang og på baksida av bygget). Inngangen er skilta med «Inngang nord». Der kan ein nytte trapp eller heis.

Eininga utfører lunge- og skjelettundersøkingar, og er bemanna med ein radiograf.

Det vert vanlegvis sendt ut brev om time, men enkelte dagar kan det vere høve til drop-in. Du kan få med deg tilvisinga frå legen din og venda deg til resepsjonen vår, og så vert det vurdert om vi har høve til at du kjem til same dag.

Les meir på Helse Førde si nettside

Her finn du oss

Radiologisk avdeling Helse Førde si eining i Florø ligg i 2 etasje i SMS sitt nybygg, og har inngang frå nord (ned gjennom undergang og på baksida av bygget). Inngangen er skilta med «Inngang nord». Der kan ein nytta trapp eller heis.

Radiologisk avdeling

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Pasientmottak: kl 08.30- 15.00
For avbestilling eller endring av time: Tlf. 57 75 10 00.
Legar/ tilvisarar som ynskjer snakka med radiograf: Tlf. 57 75 11 42
Nettside: https://helse-forde.no/steder/floro-sms-senteret